¬ремето
в
»станбул

16 ∞C

„астична облачност

в€тър 9 km/ч

2015-11-27 11 | 18 ∞C
2015-11-28 10 | 17 ∞C
2015-11-29 9 | 14 ∞C
2015-11-30 9 | 11 ∞C

“емпература на водата

20 ∞C