¬ремето
в
»станбул

11 ∞C

„астична облачност

в€тър 15 km/ч

2016-02-13 12 | 18 ∞C
2016-02-14 12 | 17 ∞C
2016-02-15 13 | 15 ∞C
2016-02-16 14 | 19 ∞C

“емпература на водата

20 ∞C