¬ремето
в
»станбул

28 ∞C

ясно

в€тър 20 km/ч

2014-07-27 24 | 31 ∞C
2014-07-28 24 | 32 ∞C
2014-07-29 24 | 31 ∞C
2014-07-30 24 | 30 ∞C

“емпература на водата

22 ∞C