¬ремето
в
»станбул

25 ∞C

ясно

в€тър 17 km/ч

2015-07-03 20 | 28 ∞C
2015-07-04 21 | 30 ∞C
2015-07-05 21 | 29 ∞C
2015-07-06 22 | 31 ∞C

“емпература на водата

20 ∞C