С енергията на водата

Електричеството в Швейцария

В Швейцария, повече от половината, а именно 60%, от електричеството в държавата се произвежда с енергията на водата.