Къде пътуваме най-много?

Айфелова кула

С 1/3 се увеличиха пътуванията и екскурзиите на българи в чужбина, за сметка на спад с над 10% на туризъма в България- това показва доклад на Националния Статистически Институт изнесен и от Глобал Маркетс в сайта investitori.bg


Повече или по-малко чужденци в България

Почти 606 хиляди чужденци са посетили България през май 2012 според данни оповестени от националния статистически институт и публикувани от Глобал Маркет в сайта investitori.bg

През май 2012 г. посещенията на чужденци в България са 605.9 хил., което е с 31.2% повече в сравнение с април, но с 4.6% под нивото от май 2011 година.

Регистрирано е намаление при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e спадът при посещенията с цел почивка и екскурзия - 8.4%, следвани от тези със служебна цел - 3.0%, и с други цели - 1.1%.

Посещенията на граждани от страните членки на Европейския съюз, през май 2012 г. намаляват с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

По-голямо понижение е регистрирано при посещенията на граждани от Германия - с 19.9%, и от Великобритания - с 16.3%. Същевременно обаче е отчетен ръст при посещенията на граждани от Белгия - със 7.0%, и Австрия - с 6.3%.
Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 3.5%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия - със 17.1%.

  
По-малко екскурзии към Турция и Гърция

По-малко екскурзии с към Турция - с 5.8%, Гърция - с 1.3%, и Румъния - с 1.1% през май 2012 спрямо април същата година се наблюдават в изнесените от националния статистически институт данни за екскурзии, почивки и пътувания.

Даните са обявени и в сайта investitori.bg от Глобал Маркетс.

  
Повече екскурзии във Франция, Македония, Сърбия и Италия

Спрямо април 2012 през май тази година рязко се увеличават екскурзиите във Франция - с 46.6% спрямо април, следвана от Македония с 30.8%, Сърбия с 26.8%, Италия с 19.6% и Великобритания с 9.8%.

Това показват данни на националния статистически институт изнесени от Глобал Маркет в сайта investitori.bg

 

  
Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година.

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2020 година

Индексът на потребителските цени за август 2020 г. спрямо юли 2020 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2020 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 10 666.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 13.3% и е на стойност 12 856.0 млн. лева.

 Акцизни стоки, Топ оферти, промоции, на най-ниски цени за видове и модели стоки, без акциз още от екскурзии .biz » Р·Р° Акцизни стоки www.alelbg.com  

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2020 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 17 170.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.1% и достига 17 273.2 млн. лева. През юни 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 931.5 млн. лв., а вносът на стоки спада със 7.5% и е на стойност 2 968.1 млн. лева.

 Акцизни стоки, Топ оферти, промоции, на най-ниски цени за видове и модели стоки, без акциз още от екскурзии .biz » Р·Р° Акцизни стоки www.alelbg.com  

Търговия със стоки на България през 2019 година - окончателни данни

През 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459.4 млн. лв., или с 4.3% повече спрямо 2018 година. Внесените стоки (по цени CIF) през 2019 г. са за 65 989.9 млн. лв., което е с 5.0% повече в сравнение с предходната година.

 Акцизни стоки, Топ оферти, промоции, на най-ниски цени за видове и модели стоки, без акциз още от екскурзии .biz » Р·Р° Акцизни стоки www.alelbg.com  

Дейност на местата за настаняване през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 768 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 112.9 хил., а на леглата - 251.4 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18.4%, а броят на леглата в тях - с 22.5%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г.,...

Индекси на промишленото производство през юли 2020 година

По предварителни данни през юли 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с юни 2020 година. През юли 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

 Фирма Чех Пласт - производство на висококачествени стъкла и стъклопакети за дограми. Вашата дограма с най-добрият стъклопакет. Високо качество на достъпни цени. Правилният избор за производство на стъклопакети и дограми от Чех-Пласт. още от екскурзии .biz » Р·Р° производство на стъклопакети chehplast.com  

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец.

Индекси на строителната продукция през юли 2020 година

По предварителни данни през юли 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 3.9%.

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (предварителни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.4% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 10.0%.

Резултати от гласуването за анкета:

Вашата предпочитана туристическа дестинация

Общо: 321 гласа


Турция
41.74%

18.38%

Гърция
12.46%

Италия
8.41%

Испания
7.79%

Хърватия
3.74%

Сърбия
3.74%

Македония
3.12%

Албания
0.62%

Покажи още
Вашата предпочитана туристическа дестинация
Коментар

КоментариИзбрани сайтове пътуваме

Най-актуални страници пътуваме

  • Пътуване до, в и за България България

  • Пътуване до Албания Албания

  • Ето държавите, където можем да си купим гражданство