ƒо √ърци€ със самолет в услови€ на  ќ¬»ƒ19

ƒо √ърци€ със самолет

ѕолезна информаци€ за пътуване до √ърци€ със —јћќЋ≈“ 

 акво, как и кой изисква при пътуване със самолет до √ърци€ в усрови€ на  овид?


1. «адължително изискване е да разполагате с QR код въведен от 1ви юли. Ќ≈ —≈ ƒќѕ”— ј никой без наличие на код. ѕоловината от пътниците(н€кои от т€х гърци) н€маха такъв и ги караха на летището да попълват протокола и да чакат този код. «аради това се получи закъснение от повече от час на полета.  одовете се провер€ват от българските власти на 3 места - на гише чек-ин, на паспортен контрол и на гейтовете(на изхода за самолета).
2. —лед кацане на самолета в √ърци€ пътниците се насочват към специални коридори, където служители отново искат от всички да представ€т QR кода си.
3. Ќа лотариен принцип избират на кои от новопристигналите да се направи PCR тест за  овид. »майте предвид, че селектират огромна бройка, около 1/3 от пътниците, при нас б€ха около 50 човека. ѕри вземането на секрет за теста се описва ц€лата информаци€ от ваши€ QR код. Ќяћј приоритети или изключени€. »збират хора от вс€какви националности, цели семейства с бебета дори, възрастни хора.
3. јко сте от тестваните - едва след това ви се позвол€ва да минете паспортен контрол и да влезете на гръцка територи€.
јз б€х един от селектираните за тест. ѕреминах всички възможни проверки.
ѕиша това, за да не оставате с погрешно впечатление, че н€ма проверки или не се налага да се регистрирате предварително.
Ќе знам доколко тази информаци€ важи за пътуване с кола, това ще каже н€кой друг. Ќо мо€т съвет е да не разчитате на случайността. јко все още не са много стриктни на границата на  улата, това може да се промени въ.в всеки един момент.


 оментари