Пътуващи с ограничения

Пътуващи с ограничения са всички онези, чиято възможност за свободно придвижване или за самостоятелно обслужване е нарушена или затруднена. Това са хора, които страдат от сериозни хронични заболявания, претърпели хирургически операции или злополуки. За да пътува със самолет пътникът получава от своя лекар писмено разрешение, което представя на авиокомпанията. Авиокомпанията осигурява безплатно придвижването на пътника на територията на летището, но ако той трябва да има придружител по време на полета, обичайно е за сметка на пътника. Пътниците, страдащи от психиатрични разстройства могат да бъдат превозени, само ако са взели успокоително лекарство и ако имат придружител. При превоз на бебета до 2г., се изисква за всяко бебе поне един възрастен пътник.