Непридружени деца

Децата могат да пътуват в чужбина без придружител, но само със съгласието на родителите, което се удостоверява чрез нотариално заверена декларация, подписана и от двамата. Детето трябва да разполага с валиден паспорт и по време на изпращането и посрещането трябва да присъства негов придружител. Родителите преди да резервират и да закупят билета трябва да  се информират за условията на авиокомпаниите. Всеки превозвач има строго индивидуални правила за превоз на деца.

 

Редовните авиокомпании предлагат услугата "придружител" – за транспортиране на деца срещу фиксирана сума или % от цената на билета.

Родителите или настойниците трябва да попълнят на гишето за регистрация на летището формуляр-заявление за транспортиране и имената на упълномощеното лице, което ще посрещне детето.

Специално избран служител ще бъде с детето през цялото време от приемането му на гишето до предаването му на посоченото лице (възможно е служителят да не бъде един и същ за цялото пътуване). Ако полетът е с прекачване, децата изчакват в обособени трансферни зони, където имат достъп до играчки, музикални и телевизионни програми.

Децата, които пътуват под надзора на служител, трябва да са поне на 4 години, а при някои превозвачи и на, а при други и над, 5 годишна възраст.

Информацията, че детето ще пътува без придружител, трябва да бъде предоставена предварително (по време на резервацията). При резервиране на допълнителната услуга, може да е необходим документ за самоличност на детето (паспорт).

 

Броят на деца, които могат да пътуват без придружител за определен полет, е ограничен и превозвачът може да откаже резервацията. Ако сте резервирали такъв билет, се уверете, че вашето дете е добре подготвено:

-Притежава валиден паспорт;

-Има разпечатка на потвърждението;

-Има здравен сертификат, изискван от изходната страна, транзитната страна и страната на местоназначението;

-Има подходяща виза (ако страната е визова).

Има авиокомпании, които не правят резервации на полети за непридружени деца, които включват нощно спиране или прехвърляне, освен ако родителят/настойникът не е уредил посрещане на детето и грижа за него на мястото на прехвърлянето.

В случай, че желаете да получите информация за правилата за безопасност, които се прилагат при превоза на пътници със специални нужди, както и за техническите ограничения, произтичащи от размера на летателните апарати и прилагани при превоза на такива лица или на техните устройства за придвижване, трябва да се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на съответните авиокомпании.

За да осигурите комфорт на детето си по време на полет, избирайте:

-по възможност директни полети;

-полети с неголям престой между прекачванията или избягвайте такива с престой през нощта;

- полети при пътуване на дълго разстояние, които излитат вечерта и кацат сутринта, за да може детето да спи;

-такава  авиокомпания, която  да предложи за детето ви пелени и детско меню, ако се нуждае, но проверете при резервацията;

-такава авиокомпания, която предлага допълнителен багаж за бебетата.

Децата не могат да заемат седалки до аварийните изходи, в началото и в края на самолета, както и над крилата.