»мам проблеми с фирма за отдаване на коли под наем в чужбина?  ъм кого мога да се обърна за помощ?

¬ ≈—, Ќорвеги€ или »сланди€ можете да получите безплатна помощ от европейски€ потребителски център (≈ѕ÷) в съответната страна. “ой ще ви даде съвет относно вашите права на потребител и какви аргументи да представите пред фирмата. јко проблемът не може да бъде разрешен на м€сто, запазете всички необходими документи и, когато се върнете у дома, се свържете с ≈ѕ÷ във вашата страна. ƒокато сте в чужбина мобилното приложение ECC-Net: Travel също може да ви помогне да об€сните на търговец на негови€ език какъв е проблемът и какви са правата ви.
“ова приложение съдържа информаци€ за най-честите проблеми, с които се сблъскват потребителите, например закъснени€ на полети или отменени резервации за настан€ване.