Алкохол

Няма ограничения за това, което можете да купите и да вземете със себе си, когато пътувате между страни от ЕС, стига то да е за лична употреба, а не за препродажба. Всяка страна определя ориентировъчни количества за това дали алкохолът и тютюневите изделия са за лична употреба. Ако носите по-големи от тези количества, могат да ви зададат въпроси, за да проверят дали имате търговски намерения. Ориентировъчните количества не могат да са по-ниски от долупосочените, така че можете да носите със себе си:

  • 10 литра спиртни напитки,
  • 20 литра подсилено вино (например порто или шери),
  • 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино),
  • 110 литра бира

Ако влизате в ЕС от страна извън Съюза, можете да донесете със себе си стоки, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в строго определени граници. Същото важи, ако пристигате от Англо-нормандските острови, Гибралтар, Канарските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат. За алкохола тези граници са:

  • 1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино,
  • 4 литра непенливо вино,
  • 16 литра бира