За граждани на ЕС

Паспорт или лична карта

Между 22 държави от ЕС вече не се извършват гранични проверки. Това се дължи на шенгенските правила, които са част от законодателството на ЕС. Всички държави от ЕС, с изключение на България, Ирландия, Кипър, Обединеното кралство, Румъния и Хърватия, са пълноправни членове на Шенген. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария също са членове на Шенген, но не и на ЕС. Шенгенските правила премахват контрола по вътрешните граници, но въвеждат ефикасен контрол по външните граници на ЕС и обща визова политика. Проверките по вътрешните граници могат по изключение да бъдат въведени отново за ограничено време в случай на сериозна заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в дадена държава членка.

Когато пътувате до шестте държави извън Шенген или се връщате от тях, както и когато прекосявате външните граници на ЕС, трябва да представите валиден паспорт или лична карта. Носете ги със себе си и когато пътувате в ЕС, защото могат да Ви ги поискат като доказателство за самоличност или от съображения за сигурност. Преди да пътувате извън ЕС, проверете какви документи се изискват от нечленуващата в ЕС държава, която смятате да посетите. Имайте предвид, че валидни са единствено документите, издадени от националните органи.

Децата трябва да имат собствен паспорт или лична карта.

Виза

Нямате нужда от виза при пътуване в рамките на ЕС.