За граждани на държави извън ЕС

Паспорт

Имате нужда от валиден паспорт.

Виза

Гражданите на над 50 държави не се нуждаят от виза за посещения в ЕС с продължителност до 90 дни. Като цяло повечето граждани на ЕС също не се нуждаят от виза, за да посетят тези трети държави. Сред тях са Австралия, Канада, Нова Зеландия, Съединените щати и Япония.

Списъкът на държавите, чиито граждани имат нужда от виза при пътуване до Ирландия или Обединеното кралство, е малко по-различен от списъците в другите държави от ЕС. Подайте документи за виза в консулството или посолството на държавата, която смятате да посетите.

Ако имате шенгенска виза, можете да пътувате до всички държави от Шенген. Освен това, ако имате валидно разрешение за пребиваване, издадено от държава от Шенген, можете да останете до 90 дни в други държави от Шенген. Възможно е да Ви трябва виза за посещение на държавите от ЕС, които са извън Шенген.