Тютюневи изделия и алкохол

Всяка държава може да установи примерни количества за определяне на това дали тютюневите изделия и алкохолът са за лична употреба. Ако носите по-големи от тези количества, могат да Ви зададат въпроси, за да проверят дали имате търговски намерения. Държавите не могат обаче да определят примерни равнища, по-ниски от:

  •     800 цигари,
  •     400 пурети,
  •     200 пури,
  •     1 кг тютюн,
  •     10 литра спиртни напитки,
  •     20 литра подсилено вино (като например порто или шери),
  •     90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино),
  •     110 литра бира.