Храни

Когато пътувате в рамките на ЕС, няма общи ограничения за преноса на месо или млечни продукти.