Алкохолни напитки

1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино

4 литра непенливо вино

16 литра бира