Тютюневи изделия

Всяка държава от ЕС избира дали да прилага по-високите или по-ниските граници за пътниците, идващи от държави извън ЕС. Някои държави прилагат по-ниските граници само за пътуващите по суша и по море (България, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Швеция), а други — за всички пътуващи (Естония и Румъния).

 

по-висока граница по-ниска граница
200 цигари или 40 цигари или
100 пурети или 20 пурети или
50 пури или 10 пури или
250 г тютюн или 50 г тютюн

Пътуващите на възраст под 17 години не могат да ползват тези разрешени количества алкохол и тютюневи изделия.