Други стоки, включително парфюми

На стойност до 430 евро за пътуващите по въздух и по море.
На стойност до 300 евро за останалите пътуващи.
Някои държави от ЕС прилагат по-ниска граница за пътуващите под 15 години, но тя не може да бъде по-ниска от 150 евро.