Пътуване с кораб

Между държавите от ЕС има много важни морски маршрути, предлагащи редовни и висококачествени пътнически услуги като алтернатива и в съчетание със сухопътния, въздушния или железопътния транспорт. Има също над 41 500 км плавателни реки, канали и езера. ЕС е лидер в подобряването на морската безопасност и насърчаването на високи стандарти за качество със своите правила за защита на пътниците и екипажите на фериботите и морските съдове, плаващи от и до европейски пристанища, както и на пътническите кораби, плаващи в рамките на Съюза.