Достъп до здравни грижи

Като гражданин на ЕС, ако внезапно се разболеете или претърпите злополука при посещение в друга държава от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право да ползвате услугите на държавното здравеопазване при същите условия и на същата цена като гражданите, които се осигуряват в съответната държава. Всяка държава има свои правила за оказването на медицинска помощ в обществени здравни заведения. В някои държави лечението е безплатно или трябва да заплатите само част от разходите. В други трябва да заплатите пълната цена и след това да поискате да Ви възстановят разходите. Затова пазете всички фактури, рецепти и касови бележки, за да можете да поискате да Ви възстановят разходите в държавата, в която сте на посещение, или ако не успеете — когато се върнете у дома.

Европейската здравноосигурителна карта доказва, че сте осигурени в държава от ЕС. Тя е безплатна и можете да я получите от Вашата национална здравноосигурителна институция. Tя опростява процедурите и помага за ускоряване на възстановяването на разходите. Някои държави слагат европейската карта на обратната страна на националната карта, а други издават отделни карти. Мобилното приложение European Health Insurance Card предоставя информация за телефоните за спешна помощ, лечението, разходите и начините за възстановяване на разходи.