Пътническа застраховка

Европейската здравноосигурителна карта не заменя пътническата застраховка, тъй като не покрива частните здравни грижи или разходите като тези за репатриране или за спасителни операции в планините в ски курорти. За да се осигурите срещу подобни рискове, можете да си направите пътническа застраховка.