Лекарства

Рецептите от Вашия лекар са валидни във всички държави от ЕС, но е добре да проверите дали предписаните лекарства са разрешени за продажба и могат да бъдат намерени в държавата, която смятате да посетите. Поискайте рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта). Тя помага на фармацевтите да изпълнят дадена рецепта, защото съдържа ясна информация за лекаря, издал рецептата, за пациента и за предписания продукт, включително неговото общоприето име и неговата търговска марка, както и необходимото количество и доза.