Вода за къпане

За водата за къпане в ЕС са въведени строги стандарти с цел защита на здравето на къпещите се и опазване на околната среда. Като цяло качеството на водата на 21 000-те места за къпане в ЕС остава високо: над 95 % от тези места отговарят на минималните стандарти за качество на водата, а 83 % отговарят на по-строгия стандарт „отлично“.  На местата за къпане има официални символи с информация за качеството на водата.