Мобилни телефони

Правилата на ЕС доведоха до значително понижаване на разходите за използване на мобилни телефони и интелигентни устройства в чужбина, като определиха лимити за цените. Цените за роуминг повиквания, текстови съобщения и данни намаляха с 80% от 2007 г., а роумингът на данни е с до 91% по-евтин, отколкото през 2007 г. Когато пресичате граница в ЕС, трябва да получите от Вашия мобилен оператор текстово съобщение с информация за цената за изходящи и входящи повиквания, за текстови съобщения и за интернет в държавата, в която сте влезли. За да бъдете предпазени от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на данните, които можете да изтеглите на Вашето мобилно устройство, е ограничена в целия свят до 50 евро или до лимита, за който сте се договорили с Вашия мобилен оператор. Когато достигнете 80% от този лимит, трябва да получите предупреждение.

Роумингът ще поевтиня още от април 2016 г., тъй като операторите могат да събират само малка такса в допълнение към цените на вътрешния пазар: до 0,05 EUR на минута за повикванията, 0,02 EUR на изпратено текстово съобщение и 0,05 EUR на мегабайт данни (без ДДС).

От 15 юни 2017 г. няма да има такси за роуминг при пътуване в ЕС. При пътуване в ЕС ще плащате същата цена за повиквания, текстови съобщения и пренос на данни, както у дома.