Пощенски марки

Пощенските марки могат да се използват само в държавата, в която са закупени, дори когато стойността им е в евро.