Загубени или откраднати вещи

За всички случаи на кражба сигнализирайте на местната полиция. Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение, трябва да приложите полицейския доклад. Незабавно анулирайте всички изгубени или откраднати дебитни или кредитни карти. Ако откраднат паспорта Ви, сигнализирайте за това на консулството или посолството на Вашата държава и на полицията. Не забравяйте, че ако сте извън ЕС, можете да получите помощ от консулството или посолството на всяка друга държава от Съюза, ако Вашата няма представителство там, където се намирате.