Други

раница, лавинен предавател, сонда, лопата, протектори са задължителни за всички, които държат да карат извънпистово.