Спиране по пистата

Не се спира по средата на пистата, в тесни участъци, ако пистата има такива, веднага след завой, след започване на стръмнина или на друго място без пряка видимост към вас – спрете отстрани по възможност до друга група от спрели, така че идващите скиори след вас да ви виждат отдалеч – за никого не е приятно, а може да бъде и много опасно, да слаломира между спрелите скиори и бордисти на различни места по протежение на цялата ширина на пистата. При тръгване винаги първо се огледайте нагоре по склона за идващи скиори.