Лифта

Ако има опашка на лифта съобразете скоростта и спирането си, за да спрете в края на опашката без никой да пострада.