Надморска височина на ски зоната в ски курота Вал Гардена

Надморската височина на ски зоната в ски курота Вал Гардена е 1236 м - 2518 м (денивелация 1282 м)
Времето
в
Алпите

8 °C

Частична облачност

вятър 9 км/ч

2024-06-14 -1 | 7 °C
2024-06-15 3 | 6 °C
2024-06-16 4 | 11 °C
2024-06-17 3 | 13 °C