Надморска височина на ски зоната в ски курота Вал Гардена

Надморската височина на ски зоната в ски курота Вал Гардена е 1236 м - 2518 м (денивелация 1282 м)
Времето
в
Алпите

-19 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2023-12-04 -17 | -8 °C
2023-12-05 -15 | -4 °C
2023-12-06 -16 | -6 °C
2023-12-07 -16 | -0 °C