Надморска височина на ски зоната в ски курорт Цермат - Зермат

Надморската височина на ски зоната в ски курорт Цермат - Зермат е 1562 м - 3899 м (денивелация 2337 м)
Времето
в
Алпите

9 °C

Слаб дъжд

вятър 4 км/ч

2024-05-31 -2 | -0 °C
2024-06-01 -3 | 2 °C
2024-06-02 -4 | 5 °C
2024-06-03 1 | 4 °C