Надморска височина на ски зоната в ски курорт Цермат - Зермат

Надморската височина на ски зоната в ски курорт Цермат - Зермат е 1562 м - 3899 м (денивелация 2337 м)
Времето
в
Алпите

-20 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 4 км/ч

2023-12-04 -17 | -8 °C
2023-12-05 -15 | -4 °C
2023-12-06 -16 | -6 °C
2023-12-07 -16 | -0 °C