Fluhalp-Gant

Fluhalp-Gant (№ 19)
Чудесно висок алпийски склон с директен изглед към ледника Findel
Времето
в
Алпите

-3 °C

Частична облачност

вятър 17 км/ч

2024-04-24 -15 | -5 °C
2024-04-25 -17 | -3 °C
2024-04-26 -9 | -1 °C
2024-04-27 -7 | 1 °C