Fluhalp-Gant

Fluhalp-Gant (№ 19)
Чудесно висок алпийски склон с директен изглед към ледника Findel
Времето
в
Алпите

14 °C

Частична облачност

вятър 20 км/ч

2024-07-18 7 | 18 °C
2024-07-19 8 | 16 °C
2024-07-20 8 | 18 °C
2024-07-21 8 | 14 °C