»нфо

Ћифтовете Wold в јлажна са на добър километър от останалата част на ски зоната.
¬ремето
в
јлпите

0 ∞C

”мерен дъжд

в€тър 13 км/ч

2023-12-02 -15 | -8 ∞C
2023-12-03 -25 | -9 ∞C
2023-12-04 -18 | -7 ∞C
2023-12-05 -14 | -3 ∞C