Надморска височина на ски зоната в ски курорт Алта Бадия

Надморската височина на ски зоната в ски курорт Алта Бадия е 1324 м - 2550 м (денивелация 1226 м)
Времето
в
Алпите

-1 °C

Слоаб снеговалеж в района

вятър 9 км/ч

2024-04-20 -13 | -5 °C
2024-04-21 -14 | -5 °C
2024-04-22 -14 | -6 °C
2024-04-23 -16 | -5 °C