Надморска височина на ски зоната в ски курорт Кортина дАмпецо

Надморската височина на ски зоната в ски курорт Кортина дАмпецо е1224 м - 2924 м (денивелация 1700 м)
Времето
в
Алпите

2 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 4 км/ч

2024-05-25 -1 | 6 °C
2024-05-26 0 | 10 °C
2024-05-27 4 | 11 °C
2024-05-28 1 | 5 °C