Надморска височина на ски зоната в Корнплац

Надморската височина на ски зоната в Корнплац е 973 м - 2275 м (денивелация 1302 м)
Времето
в
Алпите

2 °C

Слаб дъжд

вятър 9 км/ч

2023-12-01 -4 | 1 °C
2023-12-02 -20 | -9 °C
2023-12-03 -26 | -11 °C
2023-12-04 -22 | -10 °C