Надморска височина на ски зоната в Корнплац

Надморската височина на ски зоната в Корнплац е 973 м - 2275 м (денивелация 1302 м)
Времето
в
Алпите

15 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2024-04-15 2 | 6 °C
2024-04-16 -7 | -2 °C
2024-04-17 -8 | -3 °C
2024-04-18 -10 | -6 °C