Писти съвети

Костън №28

Наклон Pra Grant № 11

Наклона на Пиоверна №25

Франколини № 6
Времето
в
Алпите

8 °C

Ясно

вятър 10 км/ч

2024-07-25 5 | 17 °C
2024-07-26 8 | 17 °C
2024-07-27 8 | 17 °C
2024-07-28 9 | 17 °C