Valluga-St. Антон

Дължина на пистата 10 км · Височина на височината 1347 m