Дълъг влак (Лех)

Дължина 0,8 км · Разлика на височината 373 м.

С максимален наклон от 80%, Дългият зуг има среден наклон от зрелищни 78% на надморска височина от 391 м и разлика във височината 199 м.