Веригата на Леоганг

От Леоганг се стига по нежните южни склонове на Шьонлайтен и Колмайс в посока Заалбах, обратно минава над Шатберг до Леоганг. (приблизително 2,5 часа без почивки, 26 км, 4 300 вертикални метра)