Връх Хохварцен до Планай Запад (Хохварцен)

Връх Хохварцен до Планай Запад (Хохварцен) · Дължина 5,3 км · Кота разлика 1100 м