Завършване на склона на Планай

Завършване на склона на Планай (базова станция на тройната лифт Планай до Шладминг) · Дължина 1.4 км