Важна информация

Можете да получите достъп до Самоен и Морилон от Sixt със ски автобуса.
Времето
в
Франция

16 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 13 км/ч

2021-10-20 15 | 20 °C
2021-10-21 9 | 15 °C
2021-10-22 7 | 12 °C
2021-10-23 9 | 14 °C