Важна информация

Можете да получите достъп до Самоен и Морилон от Sixt със ски автобуса.
Времето
в
Франция

3 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 0 км/ч

2022-01-27 1 | 9 °C
2022-01-28 4 | 9 °C
2022-01-29 4 | 12 °C
2022-01-30 4 | 9 °C