Важна информация

Можете да получите достъп до Самоен и Морилон от Sixt със ски автобуса.
Времето
в
Франция

13 °C

Ясно

вятър 17 км/ч

2023-03-31 10 | 15 °C
2023-04-01 9 | 12 °C
2023-04-02 9 | 11 °C
2023-04-03 7 | 15 °C