Важна информация

Можете да получите достъп до Самоен и Морилон от Sixt със ски автобуса.
Времето
в
Франция

18 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 11 км/ч

2022-06-26 11 | 21 °C
2022-06-27 15 | 24 °C
2022-06-28 15 | 28 °C
2022-06-29 17 | 29 °C