Лифтове и въжени линии

Брой лифтове
  • 43
Общ капацитет 48620 Пътници / час
Обща дължина на повдигането 46,7 км ОбщоВремето
в
Франция

11 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 23 км/ч

2024-06-16 12 | 18 °C
2024-06-17 11 | 21 °C
2024-06-18 14 | 23 °C
2024-06-19 13 | 25 °C