Лифтове и въжени линии

Брой лифтове
  • 43
Общ капацитет 48620 Пътници / час
Обща дължина на повдигането 46,7 км ОбщоВремето
в
Франция

12 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-06-30 13 | 16 °C
2022-07-01 11 | 23 °C
2022-07-02 14 | 26 °C
2022-07-03 15 | 29 °C