Morisset

Morisset · Дължина 5 km · Разлика на височината 300 m
Синият наклон на Clairière се отклонява отляво от склона на Morisset в средната част. Намира се в секцията Méné.