Супер Валон

Супер Валон · Дължина 7 км · Разлика на височината 350 м
. Наклонът на Супер Валон е достъпен с лифта на Сейнт Совюр. В долната част е много стръмно.