Географията на Цюрих

Цюрих е разположен в Швейцарското плато при изтичането на река Лимат от Цюрихското езеро и е ограден с гористи хълмове.

Град Цюрих е с площ от  90,9 km², от които 21,5 km² гори. Дължината на градската граница е 58,6 km. Най-дългата отсечка в посока север-юг е с дължина 12,7 km, а в посока изток-запад – 13,4 km. Надморската височина на езерото е 406 метра, най-високата точка е Ютлиберг Кулм (Uetliberg Kulm) (871 метра), а най-ниската – брегът на река Лимат (392 метра).