Административно деление в Цюрих

Град Цюрих Швейцария е съставен от 12 градски окръга (Stadtkreise) и 34 градски квартала (Stadtquartiere). Градската агломерация се състои от град Цюрих и 150 други общини (Gemeinden), от които 25 в кантон Ааргау, три в кантон Швиц и две в кантон Шафхаузен.