»кономиката в ÷юрих

÷юрих е търговски€т център на Ўвейцари€ и в него са разположени седалищата на UBS, Credit Suisse и много други банки. √радът е най-важни€т център на офшорно банкиране в света, най-вече заради швейцарската банкова тайна. ¬ъв финансови€ сектор се реализира около една четвърт от стопанската дейност. Ўвейцарската фондова борса също се намира в ÷юрих.

2008 година ÷юрих е градът с най-високо средно нетно заплащане и на трето м€сто по средно брутно заплащане в света (след  опенхаген и ќсло). 

¬ ÷юрих безработицата от 3,7% е сравнително ниска спр€мо другите пет големи града в Ўвейцари€. 73 от 256-те швейцарски банки имат седалище в града. “ези банки управл€ват 65,1% от управл€ваните в Ўвейцари€ пари. 

ѕрез 2019 г. 67,4% от населението на града е работещо, като безработните са 8284 души.