Образование в Цюрих

В Цюрих университетите и висшите учебни заведения следват и развиват научна дейност 45 000 души. Двете най-големи висши учебни заведения са Цюрихски университет и Федералния институт по технологии (ETH, Eidgenoessische Technische Hochschule