География на Лозана

Град Лозана Швейцария се намира на 495 m надморска височина в централната част на кантон Во, на северния бряг на Женевското езеро и в югозападния край на Швейцарското плато. В центъра на града се сливат в днешни дни покритите потоци Льов и Флон. От техните долини са образувани 3 хълма в центъра: Сит, Ле Бург и Сейнт-Лорен.

В Лозана през 2009г. броят на жителите с постоянно местожителство в града е 133 280. Към тях се прибавят и 11 000 жители с главно местожителство от друга община или държава (само с временно разрешение за пребиваване). С това Лозана е 5-ят по население град в страната. Градската агломерация има 312 000 жители.

От жителите 78,8 % са френскоговорещи, 4,3 % – немскоговорещи, 4 % – италианскоговорещи (според данни за 2000 г.). Делът на чужденците от населението през 2002 г. възлиза на 36,2 %. Най-големите етнически групи са на италианците, испанците и португалците.

Броят на жителите в края на 19 век до около 1960 г. нараства силно. През 1946 г. е прекрачена границата от 100 000 жители. Най-големият брой жители е достигнат през 1970 г. Поради настъпилата икономическа криза през 1970-те заедно с отлива на чуждестранната работна ръка населението намалява с близо 10 000 души. След това броят им се задържа в рамките на 128 000 души. От 1990 г. до 2019г се наблюдава лек, но постоянен спад на броя на жителите.