Квартали

Базел Швейцария няма райони или окръзи, разделен е само на квартали. Общият им брой е 19. Според местоположението си се делят на две:

Лявостоящи на Рейн квартали: Старият град (Голям Базел), Форщете, Ам Ринг, Брайте, Санкт Албан, Гунделдинген, Брудерхолц, Бахлетен, Готхелф, Изелин и Санкт Йохан.

Дясностоящи на Рейн квартали: Старият град (Малък Базел), Клара, Ветщайн, Хирзбрунен, Розентал, Матхойз, Клибек и от 1983 Клайнхюнинген.

Двете общини Риен и Бетинген принадлежат към града.