Без танци и силна музика

Не танцувайте и не пускайте силна музика на обществени места

Дубай е пълен с барове и нощни клубове, така че ако ви напира да затанцувате и да надуете музиката, намерете най-близкото лицензирано заведение. Никога не опитвайте

танцови стъпки извън тези места – това ще се квалифицира като „неприлично и провокативно“ според дубайския кодекс на поведение.